افتتاح شعبه استان خراسان جنوبی

تاریخ :1392/07/10
در مهر ماه سال 92 اولین شعبه استانی روغن موتور زیرول در استان خراسان جنوبی و در شهر بیرجند

افتتاح گردیـد تا گامی موثر در راستــای توسعه و پیشبرد اهــداف دراز مدت شرکت و همچنین ارتباط

نزدیک تر با مشتریان برداشته شود.

روابط عمومی شرکت ایمن روانساز صنعت
بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک