برگزاری اولین همایش استان خراسان جنوبی

برگزاری اولین همایش استان خراسان جنوبی

تاریخ :1393/03/11
در بهمن ماه سال 92 بعد از افتتاح شعبه استانی زیرول در استان خراسان جنوبی همایشی در شهر بیرجند

با حضور مدیران و پرسنل شرکت ایمن روانساز برگزار گردید تا در تعاملی مشترک با مشتــریان در راستای

مشتری مداری گامی موثر برداشته شود.
بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک