برگزاری همایش کیش در اردیبهشت ماه سال 93

برگزاری همایش کیش در اردیبهشت ماه سال 93

تاریخ :1393/03/11
به منظـور قـدردانی از مشتـریان ممتاز شرکت و نیز تحکیـم روابط کاری و بـرنامه ریزی سال پیـش رو،

در16 اردبیهشت ماه سال 93 سفــری سه روزه به همراه مدیران و مسئولین شرکت، در جزیره زیبای

کیش صـورت پذیرفت. در همین راستــا در تاریـخ 17 اردیبهشـت همـایشی جامـع به منظــور بیــان

بــــرنامه های آتی شرکت در مــــرکز همــــایش های بیـــن المللی کیــش بـــرگزار گــردید.

در این همایش ضمن خیــرمقدم و ابراز رضایت از همکاری مشتریــان و با آرزوی چشم انــداز روشـن

در سال پیش رو توســط جناب آقای شجـــاعی؛ ریاست هیأت مدیــره شرکت ایمن روانســاز صنعـت؛

از همکاری صمیمانه میهمانان و مدیران محترم بانک تجارت بالاخص جنـاب آقای دکتر رابطی و مدیـران

ارشـد بانک تجــارت حاضر در همــایش و نیز مسئولین محترم بیمه کوثر، تقــدیر و تشکر به عمـل آمد.

در ادامه جنــــاب آقای دکتر رابطی، مشاور محتـــرم مدیرعامل و مسئـــول پروژه آسـان خریــد بانـــک

تجــارت، توضیحـات جامعی پیرامـون فعالیت های بانک تجـــارت و نیز پروژه آسان خریـــد و همچنیـن

قرارداد فی مابین به ایراد سخن پرداختند.

پس از آن جنــاب آقای باقـــری به نمایندگی از شرکت بیمه کوثـــر جزئیــات تفاهم نامه بین دو شـرکت

ایمــــن روانســـاز صنعت و بیمه کوثــر و نیز مزایــای منحصر به فرد این قـرارداد برای اعضای باشگــــاه

مشتــریان زیــــرول را تشـریـح نمودنــد.

جزئیات طرح جامع باشگــاه مشتــریان زیرول، همچنین سطوح اعضای باشــگاه و نحوه امتیازگیری و نیــز

مزایای باشگاه مشتریان زیـرول به تفصیـل توسط جناب آقای مهنــدس صمـدی به اطلاع عمـــوم رسیــد.

روابط عمومی شرکت ایمن روانساز صنعت
بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک