تقدیر از برند زیرول در اولین همایش ملی مدیریت ، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

تقدیر از برند زیرول در اولین همایش ملی مدیریت ، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

تاریخ :1397/02/20
در تاریخ 20 اردیبهشت 1397 زیرول به عنوان واحد نمونه صنعتی دراولین همــایش ملــی مدیریت ، اقتصــاد و اقتصاد مقاومتی انتخاب شد.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک