دومین گردهمایی همکاران شرکت روغن موتور زیرول در امارات

دومین گردهمایی همکاران شرکت روغن موتور زیرول در امارات

تاریخ :1396/09/25
در آذرماه سال جاری تعدادی از همکاران به دعوت روغن موتور زیرول در هتل روتانا شهر راس الخیمه کشور

امارات گردهم آمدند. این گردهمایی با هدف آشنایی همکاران شهرستــان ها با هم و همچنین بررسی نظرات

و پیشنهـادات در جهت بهبود مســائل شرکت انجام گردید . ضمنـا در این همایش از بسته بندی ها ی جدید و

زیرول رونمایی گردیدبازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک