همکاری زیرول با آرتوان

همکاری زیرول با آرتوان

تاریخ :1396/08/15
شرکت ایمن روانساز صنعت در نظر دارد با کمپین مردمی - محیط زیستی آرتوان

در زمینه گسترش فرهنگ تفکیک زباله و جمع آوری درب گالــن های پلاستیکی

به هدف کمک به نیازمندان همکاری کند. این همکــــاری به صورت جمع آوری

درب گالن های روغن موتور از اتوســـرویس هایی است که با زیرول همکــــاری

می نمایند.این درب ها یا در زمینه های هنـــــــــری استفاده شده یا به صورت

زباله های تفکیک شده به مدیریت پسماند فروخته می شود.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک