کسب تندیس واحد نمونه حمایت از حقوق مصرف کنندگان

کسب تندیس واحد نمونه حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تاریخ :1396/05/17
شرکت ایمـن روانساز صنعت ، پس از بررسی کمیته محترم فنی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اداره صنعت، معدن


و تجارت برای دومین سال متوالی موفق به اخذ تنـــدیس واحد نمـــونه حمایت از حقــوق مصرف کننـــدگان گردید.


این موفقیت ارزشمند را به تمامی مصرف کننــدگان محترم و خانواده زیرول تبریک گفته و متعهد می شویم که تمــــامی تلاش خود


را در راستـــای افزایـش میزان رضایتمنــدی مصرف کننــــدگان محتــــرم بکار گیــــریم.

بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک