اولین همایش سال 96 با حضور همکاران دفاتر شهرستان در هتل میثاق مشهد

تاریخ :1396/04/04
شرکت ایمن روان ساز صنعت در اویل ماه سال 96 در هتل زیبای میثاق مشهد

با هدف شرح برنامه بودجه و فروش و سایر سیاست های شرکت در سال جدید

و ارایه گـزارش عملـکرد دفاتر شهرستان ها همایشـی را برگـزار کرد که در این

همـایش مدیـران مناطـق و دفــاتر نیـز در مـورد فعالیـت های سـال گذشـته خود

صحبـت کردند. در این همایش دکتـر رابطـی نیـز یک جلـسه آموزشـی با موضـوع

بازاریابی ، فروش و باشگاه مشتریان برگزار کردند
بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک