اضافه شدن روغن موتور دیزلی CD 50 به سبد محصولات

اضافه شدن روغن موتور دیزلی CD 50 به سبد محصولات

تاریخ :1395/11/28
در حالیکه سال 1395 روزهای پایـانی خود را طی می کند سـومین محصـول جدید شـرکت

ایمن روانساز صنعت روانه بازار شد .روغن موتور CD روغن موتور دیزلی مونوگرید بوده

که با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی

مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین تولید گردیده است.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک