برگزاری دومین همایش سراسری روغن موتور زیرول

برگزاری دومین همایش سراسری روغن موتور زیرول

تاریخ :1395/09/23
دومین همایش سراسری در شهر دبی کشور امارات با هدف هم اندیشی و بحث وتبادل نظر

بیشتر با همکاران طی 4روز برگزار گردید.در این همایش همکاران برتر از کلیه استانهای تحت

پوشش حضور داشتند.نقطه نظرات ارزشمندی در زمینه محصولات و طرح های باشگاه مشتریان

از سوی همکاران ارائه شد.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک