افتتاح شعبه استان همدان

افتتاح شعبه استان همدان

تاریخ :1395/03/16
در راستـای رسیدن به اهداف متعالی شرکت هفتمین شعبه استانی در استان همدان در خردادمـاه

سال جاری افتتاح گردید. لازم به ذکر است شعبه همدان اولین شعبه استانی غرب کشور می باشد.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک