افتتاح شعبه استان مازندران

افتتاح شعبه استان مازندران

تاریخ :1395/02/29
در اردیبهشت ماه سال 95 و در راستای سیاستهای شرکت ششمین شعبه استانی روغن موتور

زیرول در استان مازندران و در شهر ساری افتتاح گردیـد تا بتوانیم ارتباطی نزدیکتر و پویا با

مشتریان خود داشته باشیم.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک