افتتاح شعبه استان فارس

افتتاح شعبه استان فارس

تاریخ :1393/10/20
همزمان با آغاز فصل زمستان، فصل جدیدی در حوزه گسترش شعبات فروش شرکت ایمـــن روانسـاز

با افتتاح شعبه استان فارس آغاز شد.ارائه خدمات نوین به مصرف کنندگان جنوب کشور یکی از اهداف

افتتاح این شعبه می باشد.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک