برگزاری اولین همایش استان زنجان

برگزاری اولین همایش استان زنجان

تاریخ :1395/05/21
اولین گردهمایی اتوسرویس های منتخب استـان زنجان در تاریخ 1395/05/20با رویکــرد معـرفی محصول

و ورود به بازار در این استان توسط این شـرکت در محل مجموعه دلنواز برگزار شد.در این همـایش تعدادی

از همکاران نظرات خود را بیان نمودند که توسط مدیران شرکت مورد بررسی قرار گرفت.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک