برگزاری اولین همایش استان گلستان

برگزاری اولین همایش استان گلستان

تاریخ :1393/11/15
چهـــاردهم بهمن ماه 93 اولین همـایش استانی گلستــان در هتل شهـاب گرگان برگزار گردید. در این مراسم که آقـایـان

دامغانی ریاســت محتــرم اتاق بازرگانی استان گلستــان ، کهرایی مدیریت محتــرم منطقه ای بانک تجـارت، پزشکپور عضو

شورای شهر گلستان، غفاری ریاست محترم اتحادیه اتوسرویسها و جمع کثیری از همکاران و همیاران شرکت حضور داشتند

مدیران شرکت به تفضیل به ایراد سخن پرداختند و سیاستها و اصول کاری خود را به اطلاع رساندند.

در این همایش از باشگاه مشتریان زیرول و جشنواره زمستانی باشگــاه رونمایی شد که با استقبال کم نظیری مواجه گردید.

مســابقه و اجرای نمـایش طنز توسط هنرمنــدان محبوب کشــور طـراوت خاصی به مراســم بخشیــد.

بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک